Arama sonuçlarınız

Mal / Tazmin

Taşınmaz Mal Değerlemesi nedir?

Gayrimenkul kelime olarak, yabancı – başka anlamına gelen gayr sözcüğü ile taşınmış anlamına gelen menkul sözcüğünün birleşmesinden oluşmuştur. Diğer adıyla taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan malları ifade etmektedir.Tüm dünyada modern değerleme çalışmalarında genelde üç değişik metod kullanılmaktadır

 • Maliyet Yaklaşımı
 • Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı
 • Gelir İndirgeme (Kapitalizasyon) Yaklaşımı

Taşınmaz Mal Değerlemesi nasıl yapılır?

Taşınmaz malın değerlemesini yapmak üzere aşağıdaki kurumlarda gerekli inceleme ve araştırmalar yapılır;

 • Tapudaki kayıt durumu (ipotek, kayıt doğruluğu, mal edinme metodu vb.)
 • Belediyedeki kayıt durumu (Ruhsatlandırılmış izinleri, plan ve onayları)
 • Kaymakamlıktaki kayıt durumu (Özel izinleri, engellemeler ve diğer şartlar)
 • Şehir Planlama Dairesindeki Kayıtları (inşaat izin yüzdeleri, genel planlama esaslarının kontrolü)
 • Taşınmaz mal yerinde kontrol edilerek rapora esas teşkil edecek mevcut durumu gözlemlenir.
 • Taşınmaz malın özelliğine bağlı olarak birkaç
 • Metod ile taşınmaz malın değerlemesi yapılır.
 • Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve standartlarına uygun olarak rapor hazırlanarak ilgili kişi/kurumlara teslim edilir.

Sertifikasyon

 • KKTC Emlakçılar Birliği Üyeliği
 • KKTC Müteahhitler Birliği Üyeliği
 • KKTC Mimarlar Odası Üyeliği
 • KKTC Değerleme Birliği Üyeliği